Skriv ut den här sidan

Demensteam

Att minnet börjar svika kan vara tecken på en demenssjukdom, men kan också bero på helt andra saker.

Om du har en närstående eller vän som har minnesnedsättning kan du kontakta oss för att få råd och hjälp.

  • Har minnet försämrats mot tidigare?
  • Är det svårare att hitta till platser?
  • Har det blivit svårare att klara av sysslor?
  • Är du själv orolig för ditt minne eller är du orolig för att en närstående kan ha problem med sitt minne?

Hos oss arbetar en specialistsköterska inom geriatrik tillsammans med våra läkare.

Du kommer i kontakt med oss genom att ringa och fråga efter Annika Berggren.