Övrig personal

Hos oss arbetar en kurator där du kan få stöd och rådgivning. Vi har även sekreterare som skriver journaler och ibland även arbetar i receptionen.

Ann-Mari Sjöblom

Verksamhetschef

Morvarid Bozorgi

Enhetschef

Ann-Sofie Boström

Psykoterapeut

Bodil Hemström

Kurator

Minna Forsell

Psykolog asylmottagningen

Anna Nordberg Numminen

Medicinsk sekreterare

Pirjo Sikström

Medicinsk sekreterare