Läkare

Hos oss arbetar distriktsläkare där alla är specialister i allmänmedicin. Vi har också läkare under utbildning (ST och AT).

Ann-Mari Sjöblom

Verksamhetschef
Distriktsläkare

Eva Dahlkvist

Distriktsläkare

Kheria Rufai

Distriktsläkare

Kristina Nerle

Distriktsläkare

Camilla Wang

Distriktsläkare

Teresa Moreno

Distriktsläkare
Geriatriker

Kari Koita Poit

Distriktsläkare

Carl Blix

ST-läkare

Blanka Jansson Jarama

ST-läkare

Tatjana Markovitj

ST-läkare

Martin Grödeberg

Vikarierande läkare